هشدار سازمان ملل درباره خطر قحطی در افغانستان

گرسنگی در افغانستان

آریانا نیوز: بنابر اعلام سازمان ملل در حال حاضر حداقل شش ملیون نفر در این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند…

اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر حداقل شش ملیون نفر در این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند.

این اداره در رشته پیام‌های در تویترش نوشت که بحران بشری همراه با محدودیت های شدید بر حقوق اولیه به این معنی است که زنان و دختران افغان بیشتر از همه عقب مانده اند.

به گفته این اداره، زنان و دختران در افغانستان کمتر به خدمات اساسی دسترسی دارند و آنها با موانع سفر بدون محرم و کار در بیرون از خانه مواجه اند.

با برگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱، حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های بیشتر را بر زنان در این کشور وضع کرد، مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران مسدود شدند، زنان از کار در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود منع شدند، و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی سفر نکنند.

این محدودیت‌ها با واکنش گسترده کشورها و سازمان‌های حقوق بشری به همراه بوده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان داکتران بدون مرز از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان
همرسانی کنید!