سازمان ملل شمار بیجا شده گان داخلی از آغاز سال ۲۰۱۸ عیسوی را نشر کرد

بیجا

آریانا نیوز: از آغاز سال ۲۰۱۸ عیسوی، نزدیک به ۱۱ هزار و ۷ صد تن در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند.

سازمان ملل متحد می‌گوید، جنگ عامل اصلی بی‌جا شدن مردم می باشد.

در خبرنامه اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم‌چنان آمده که در یک هفته گذشته نزدیک به دوازده و نیم هزار باشنده افغان به کشور‌ باز گشته‌اند.

در ادامه خبرنامه این هم گفته شده که در یک هفته گذشته برای بیش از ۳۰ هزار خانواده باز گشت کننده و مهاجر و آن‌هایی‌که میزبان بی‌جا شده‌ها اند، کمک توزیع شده‌است.

پیش از این حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان گفت، تنها در سال ۲۰۱۷ عیسوی ۶ صد هزار افغان در نتیجۀ جنگ و نا امنی از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در ۲۴ ولایت کشور
همرسانی کنید!