گزارش سازمان ملل درباره گسترش بحران گرسنگی در افغانستان

گزارش سازمان ملل درباره گسترش بحران گرسنگی در افغانستان

آریانا نیوز: بر بنیاد این گزارش، 2.9 ملیون کودک زیر پنج سال از سوء تغذیه حاد در سال جاری رنج خواهند برد…

سازمان نجات کودکان سازمان ملل متحد با توجه به شرایط افغانستان می‌گوید که 3 کودک از هر 10 کودک در افغانستان با بحران گرسنگی مواجه خواهند شد.

این سازمان با نشر گزارشی گفته که 6.5 ملیون کودک یا 3 کودک از هر 10 کودک در افغانستان در سال 2024 با سطوح اضطراری گرسنگی مواجه خواهند شد.

بر بنیاد این گزارش، 2.9 ملیون کودک زیر پنج سال از سوء تغذیه حاد در سال جاری رنج خواهند برد.

در گزارش آمده که این سازمان از آغاز سال جاری عیسوی، بیش از 7 هزار کودک دچار سوء تغذیه، خدمات صحی ارایه کرده‌است.

ارشد مالک رییس سازمان نجات کودکان در افغانستان گفته است که این شمار از کودکان دچار سوء تغذیه، نشان دهنده آن است که نیاز شدید به حمایت مستمر از خانواده‌ها در افغانستان وجود دارد؛ زیرا آن‌ها شوک پشت‌سرهم را تجربه می‌کنند.

این سازمان عدم دسترسی مردم به خدمات با کیفیت صحی را یک چالش اساسی در افغانستان خوانده‌است.

بیشتر بخوانید  پاسخ ملل متحد به درخواست طالبان برای اشتراک در نشست دوحه سه
همرسانی کنید!