اظهارات نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی آموزش

اظهارات نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی آموزش

آریانا نیوز: نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان مناسبت روز جهانی آموزش گفته که طالبان وظیفه دارند تا بدون توجه به جنسیت، از حقوق آموزش همه حفاظت و حمایت کنند…

روزا اوتنبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان همزمان با روز جهانی آموزش، می‌گوید که آموزش دختران یک امر حیاتی برای افغانستان‌است.

خانم اوتنبایوا روز چهارشنبه 4 دلو به مناسبت روز جهانی آموزش گفته که طالبان باید درک کنند که آموزش تنها یک الزام اخلاقی نیست، بلکه برای رفاه و صلح جامعه یک امر حیاتی‌است.

او تاکید کرده که طالبان وظیفه دارند تا بدون توجه به جنسیت، از حقوق آموزش همه حفاظت و حمایت کنند.

اوتنبایوا افزوده، پافشاری در مسیر فعلی تنها ومرغاویردن صدمات بیشتر به همه افغان‌ها است و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی در انزوا نگه می‌دارد.

به گفته او، احترام به حقوق آموزش زنان و دختران تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام نیز است.

او تاکید کرده که آموزش در افغانستان برای همه مهمتر از یک حق پنداشته می‌شود، زیرا یک اساس برای آینده افغانستان است.

اوتنبایوا گفته که آموزش برای مقابله با چالش‌های امروز و فردا، تحرک اقتصادی و کاهش اثرات بحران اقلیمی ضروری است.

به گفته او، تداوم محرومیت زنان و دختران از آموزش پایدار نیست، چون هر روزی که می‌گذرد، اساس جامعه مرفه و مساوی، ضعیف‌تر می‌شود.

این در حالی است که امروز برابر با 24 جنوری یا روز جهانی آموزش است.

روز چهار شنبه، برابر با 24 جنوری یا روز جهانی آموزش است.

این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. این گروه همچنین دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کرده‌است.

بیشتر بخوانید  گزارشی تحقیقی از نقض حقوق باشنده گان پنجشیر از سوی جنگجویان طالبان
همرسانی کنید!