پیام دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان به مناسبت فرا رسیدن سال تعلیمی ۱۴۰۲

پیام دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان به مناسبت فرا رسیدن سال تعلیمی ۱۴۰۲

آریانا نیوز: دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ( یونما ) به مناسبت فرا رسیدن سال تعلیمی جدید، مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها به روی محصلین دختر را نقض حقوق بشر خواند…

دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ( یونما ) از حکومت طالبان خواسته است که برای محافظت از زنده گی، امرار معیشت و آینده سالم باشنده گان افغانستان از همین حالا دست به کار شود.

یونما در تویترش در اشاره به فرا رسیدن سال تعلیمی ۱۴۰۲ نوشته است که در یک ماه پیشرو مکاتب و پوهنتون ها در سراسر افغانستان دروازه های شانرا برای سال تعلیمی باز می کنند اما به گفته این اداره به نظر می رسد که براساس تصمیم فعلی دروازه های مراکز تعلیمی و تحصیلی برای ملیون ها محصل دختر افغان مسدود خواهند ماند.

یونما مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها به روی محصلین دختر را نقض حقوق بشر خواند.

حکومت طالبان با برگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، برخی از محدودیت های شدید را بر آموزش دختران وضع کرده است که منجر به واکنش گسترده جهانی شد.

 

بیشتر بخوانید  افزایش نگرانی ها از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان
همرسانی کنید!