ابراز نگرانی سازمان ملل از کاهش دسترسی مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی

ابراز نگرانی سازمان ملل از کاهش دسترسی مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی

آریانا نیوز: به گزارش دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانۀ ملل متحد، میزان خانوارهای که به کمبود آب مواجه اند از ۴۸ فیصد در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ فیصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت…

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانۀ ملل متحد اوچا در تویترش نوشته که تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب را در سراسر افغانستان کاهش داده است.

این ادارۀ ملل متحد افزوده که میزان خانوارهای که به کمبود آب مواجه اند از ۴۸ فیصد در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ فیصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.

اوچا می‌گوید برای حل بحران آب و فاضلاب در سال ۲۰۲۳ در افغانستان به بیش از ۴۷۹ ملیون دالر نیاز است.

این در حالیست که نمایندگی اتحادیۀ اروپا برای افغانستان با نشر تویتی هفته گذشته گفت افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است.

به گفتۀ این دفتر، بر اساس رده بندی کشورها از لحاظ آسیب پذیری از تاثیرات اقلیمی، افغانستان در میان ۱۸۱ کشور در جایگاه ۱۷۶‌ قرار دارد.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا برای افغانستان گفت که برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغان‌ها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد.

این در حالیست که ۳ روز قبل از این، گزارش جهانی بحران‌های غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهای است که بخشی از جمعیتش با خطر گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامدهای تغییرات اقلیمی است.

 

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وضعیت آب و هوا در در 34 ولایت کشور
همرسانی کنید!