گزارش سازمان ملل درباره افزایش شمار بی جا شدگان داخلی در افغانستان

گزارش سازمان ملل درباره افزایش شمار بی جا شدگان داخلی در افغانستان

آریانا نیوز: بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد بی جا شدگان داخلی در افغانستان در پنج سال گذشته افزایش یافته است…

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید، در حالیکه پناهجویان، مهاجرین و بی جاشدگان داخلی، اکثراً فاقد مراقبت های صحی رضایت بخش هستند، کشورها مکلفیت دارند تا دسترسی به خدمات صحی را برای رفع نیازهای بشری با بی طرفی حفظ کنند.

این اداره در تویتر خود نوشته که در روزهای اخیر به حدود ۲۲۰۰ بیجاشدهٔ داخلی قبلی، در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان کمک کرده است.

بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد بی جا شدگان داخلی در افغانستان در پنج سال گذشته افزایش یافته و افغانستان ششمین کشور با بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی، در سطح جهان است.

بیشتر بخوانید  کاهش چشم‌گیر میزان برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان
همرسانی کنید!