تلاش سازمان صحی جهان برای محو پولیو در افغانستان

تلاش سازمان صحی جهان برای محو پولیو در افغانستان

آریانا نیوز: سازمان صحی جهان از راه اندازی هفت کمپاین محو پولیو طی یک سال اخیر در افغانستان خبر داد…

سازمان صحی جهان (WHO) می گوید که در یک سال اخیر هفت کمپاین ملی و یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان راه اندازی شده است.

به گفتۀ دبلیو اچ او، در جریان این کمپاین ها، کودکان زیادی نسبت به چهارسال گذشته، واکسین شده اند.

در زمان حکومت پیشین افغانستان، طالبان متهم شده بودند که از اجرای کمپاین های خانه به خانۀ تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت نفوذ شان جلوگیری کرده اند.

سازمان صحی جهان در تویتر نوشت که محو پولیو در افغانستان ما را به جهان عاری از پولیو نزدیک می سازد و تا رسیدن به این هدف، تلاش ها توقف نخواهد کرد.

 

بیشتر بخوانید  واکنش جبهه مقاومت ملی به سخنرانی یک مقام طالبان در یک مرکز اسلامی در جرمنی
همرسانی کنید!