نشست رییس جمهور با مسوولین وزارت صحت عامه با موضوع مهار ویروس کرونا

نشست رییس جمهور با مسوولین وزارت صحت عامه با موضوع مهار ویروس کرونا

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در نشستی با مسوولین وزارت صحت عامه، ضمن بحث بخاطر آماده گی های حکومت جهت مهارنمودن دور سوم شیوع ویروس کرونا، پلان آنان را استماع نمود…

به نقل از ارگ، رییس جمهور غنی ضمن ارزیابی گزارش وزارت صحت عامه در خصوص مدیریت منابع، اقدامات برای آینده، افزایش هماهنگی و تشخیص محدودیت ها، گفت که حکومت بخاطر مهارنمودن موج سوم ویروس کرونا، آماده گی کامل دارد و نهادهای بین المللی صحی به منظور همکاری های مفید و موثر، تعهدات شان را با افغانستان به گونه کامل عملی نمایند.

سپس سرپرست وزارت صحت عامه و مسوولین مربوطه، گزارش آماده گی های شان را در راستای مهارنمودن موج سوم ویروس کرونا ارائه کرده، گفتند که با استفاده از تجارب دو موج گذشتۀ ویروس کرونا، در سیستم ظرفیت کافی به میان آمده است و با افزایش ظرفیت تست کرونا (PCR) و فراهم ساختن آکسیجن به موقع برای بیماران، پلان منظم ترتیب شده است.

رییس جمهور کشور گفت که در رابطه به پیشنهاد وزارت صحت عامه مبنی بر رفع کمبود ادویه جات و تجهیزات طبی، رسیدگی عاجل صورت می گیرد. ادارات ولایتی ضمن آگاهی دهی به مردم، بیشتر منسجم شوند و مسوولیت های شان در زمینۀ استفاده موثر از منابع، واضح گردد.

 

بیشتر بخوانید  انتقاد شدید حبیب‌الرحمان حکمتیار از حکومت سرپرست طالبان
همرسانی کنید!