17 اسد 1400 - همه اخبار, سياسی

قدردانی رییس جمهور غنی از کارکردهای رهبری لوی سارنوالی

قدردانی رییس جمهور غنی از کارکردهای رهبری لوی سارنوالی

آریانا نیوز: رییس جمهور از کارکردهای رهبری لوی سارنوالی و پیشرفت های این اداره تشکر کرده، گفت که تغییرات پسین در لوی سارنوالی و مقرری ها باید نتیجه‌محور باشد…

به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی در جلسه با رهبری لوی سارنوالی، گزارش کارکردهای رهبری اداره متذکره را استماع نمود و به منظور بهترشدن امور به آنان هدایات لازم داد.

ابتدا ذبیح الله کلیم سرپرست لوی سارنوالی و مسئولین ریاست های مختلف این اداره، گزارش خویش را در زمینه های ایجاد کمیته های هشتگانه، استخدام افراد جدید، هماهنگی با وزارت ها و ادارت مختلف، ارتقای ظرفیت، سیستم های معیاری، مبارزه علیه فساد و حاکمیت قانون، با رییس جمهور شریک ساختند.

رییس جمهور از کارکردهای رهبری لوی سارنوالی و پیشرفت های این اداره تشکر کرده، گفت که تغییرات پسین در لوی سارنوالی و مقرری ها باید نتیجه‌محور باشد. هر رییس که مداخله می کند و مسیر قضایا را تغییر میدهد، قابل بخشش نیست، سیستم باید به گونه اساسی اصلاح و پاک گردد.

رییس جمهور گفت که مسئولین لوی سارنوالی در گزارش های شان فیصدی اصلاحات را مشخص و نوع مناسبات شان با وزارت ها و ادارات دیگر را واضح نمایند تا اندازه مسئولیت های شان واضح گردد. وی افزود که در این دستگاه عدالت باید ظرفیت څارنوالان ارتقا یابد.

رییس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که بخاطر تسریع امور سارنوالی و قضا و موثریت بیشتر، گام های اساسی برداشته شود و جهت اصلاحات، تمام امکانات مورد نیاز فراهم گردد. ضمن جلوگیری اساسی از دست درازی ها، مردم باید به تعقیب اساسی قضایا و حل و فصل آن باور داشته باشند.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان ملل درباره خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان

 

همرسانی کنید!