تاکید رییس جمهور غنی بر دیجیتال سازی سیستم های دافغانستان برشنا شرکت

تاکید رییس جمهور غنی بر دیجیتال سازی سیستم های دافغانستان برشنا شرکت

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در نشست مشترک با مسوولین دافغانستان برشنا، ضمن تاکید بر دیجیتال سازی سیستم های دافغانستان برشنا شرکت، گفت که در این شرکت باید اصلاحات کادری به میان آید…

رییس جمهور در این نشست گفت که در برشنا شرکت باید اصلاحات کادری به میان آید، تا سرعت و موثریت پروژه ها بیشتر گردد و برای مردم برق به موقع رسانیده شود…

رییس جمهور محمد اشرف غنی طی نشستی با رییس و مسوولین دافغانستان برشنا شرکت، گزارش و پیشنهادات آنان را در بخش های مختلف به شمول بلند بردن عواید استماع نمود.

رییس جمهور غنی گفت که در این شرکت باید اصلاحات کادری به میان آید، تا سرعت و موثریت پروژه ها بیشتر گردد و برای مردم برق به موقع رسانیده شود.

رییس جمهور بر دیجیتال سازی سیستم های دافغانستان برشنا شرکت تاکید کرد و گفت که هر پروژۀ برشنا باید پلان و حرکت واضح و مسوول پاسخگو داشته باشد و برای رسانیدن برق به مردم، باید اقدامات لازم صورت گیرد.

 

بیشتر بخوانید  کشته شدن دو سرگروپ طالبان در سرپل
همرسانی کنید!