15 سرطان 1400 - همه اخبار, سياسی, امنیتی

پیام تند رییس جمهور برای طالبان؛ اشرف غنی: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد

اشرف-غنی

آریانا نیوز: رییس جمهور در جلسه کابینه گفت: اگر طالبان فکر می کنند که از ما تسلیمی می گیرند، در صد سال دیگر به این آرمان نخواهند رسید…

به نقل از ارگ، جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.

ابتدا رییس جمهور غنی در مورد انکشافات اخیر کشور، احیای قوای امنیتی و دفاعی، جلب و جذب در صفوف قوای مسلح خاصتاً در قطعات خاص، کماندو و قطعات صفردار، معلومات مفصل ارائه کرد.

رییس جمهور تاکید نمود که هیچگونه معامله و ارادۀ تسلیم دهی وجود ندارد، ما زندگی باعزت می کنیم، اکنون روز غیرت، عزم و اراده است.

وی افزود: اگر طالبان فکر می کنند که از ما تسلیمی می گیرند، در صد سال دیگر به این آرمان نخواهند رسید. مسوولیت خون ریزی و ویرانی به دوش طالبان و حامیان شان است.

بعداً ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جهت تدویر جلسه خاص به اشتراک وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، ادارات ذیربط و والیان ولایت بخاطر نیازسنجی و رسیده‌گی به بیجا شدگان داخلی از اثر خشونت ها و خشکسالی در مرکز و ولایات، توظیف گردید.

رییس جمهور به ادارات ذیربط بخاطر توزیع گندم موجود در ذخایر جهت رسیده‌گی و کمک به بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ و خشکسالی در مرکز و ولایات هدایت داد و از رهبری و مسوولین وزارت های ارشاد، حج و اوقاف، امور خارجه و کارمندان سفارت افغانستان مقیم عربستان بخاطر تلاش های شان جهت تثبیت جایدادهای افغانستان در عربستان سعودی، سپاسگزاری نمود.

بیشتر بخوانید  تاکید سرپرست وزارت خارجه طالبان بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر

جلسه کابینه، طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت کار و امور اجتماعی را با یک سلسله تغییرات و طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد.

همچنان کابینه انتقال حق استفاده (۱۱) مورد زمین های دولتی در ولایات جهت ایجاد تاسیسات دولتی و عام المنفعه مشمول اعمار موزیم و کتابخانه، اعمار شفاخانه دولتی، اعمار تعمیر ادارات دولتی، اعمار مسجد، مدرسه دینی، قبرستان و صالون مطالعه، اعمار ذخیره آب آشامیدنی، تطبیق پلان تفصیلی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ایجاد بازارچه مشترک مرزی ولایت تخار تصویب کرد.

همرسانی کنید!