19 دلو 1391 - همه اخبار

رییس جمهور کرزی به وطن برگشت

رییس جمهور کرزی به وطن برگشت

رییس جمهور در جریان سفر پنج روز اش در سومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اشتراک کرد.

رییس جمهور کرزی به وطن برگشت

رییس جمهور کرزی پس از سفر به بریتانیا، ناروی و مصر، صبح امروز وارد کابل شد.

ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیهء گفته است که آقای کرزی در جریان سفر پنج روز اش در سومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اشتراک کرد.

سپس رییس جمهور افغانستان در اسلو پایتخت ناروی توافقنامه همکاری های ستراتیژیک درازمدت را با مقام های ناروی به امضا رساند و سپس در دوازدهمین نشست کشور های اسلامی در مصر اشتراک کرد.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!