دستور خاص رییس جمهور برای شیوه پرداخت معاشات کارمندان دولتی

دستور خاص رییس جمهور برای شیوه پرداخت معاشات کارمندان دولتی

آریانا نیوز: به دستور رییس جمهور غنی بعد از این معاشات کارمندان دولتی باید از طریق سیستم دیجیتالی پرداخت گردد…

به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی شام روز گذشته طی نشستی با رییس عمومی اداره امور، سرپرست وزارت مالیه، سرپرست دافغانستان بانک، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و رییس اداره احصائیه و معلومات، هدایت داد که معاشات کارمندان دولتی از طریق سیستم دیجیتالی پرداخت گردد.

پس از آنکه مسوولین گزارش های شان را در این خصوص ارائه کردند، رییس جمهور به ادارات مربوطه هدایت داد که گزارش خویش را همراه با جدول زمانی واضح بخاطر تادیه معاشات از طریق سیستم دیجیتالی، در مدت یک ماه با ریاست جمهوری شریک سازند.

 

بیشتر بخوانید  آغاز واردات ۱۰۰۰ میگاوات برق از اوزبیکستان
همرسانی کنید!