تاکید رییس جمهور غنی بر ادامۀ پروژه های داکتر ناکامورا در افغانستان

تاکید رییس جمهور غنی بر ادامۀ پروژه های داکتر ناکامورا در افغانستان

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در دیدار با سفیر جاپان در افغانستان گفت که حکومت افغانستان از پروژه های ناکامورا خاصتاً در عرصه های مدیریت آب و توسعۀ زراعت حمایت نموده و آن را ادامه خواهد داد…

به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای تاکاشی اوکاتا سفیر جاپان در افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش همکاری میان دو کشور و ادامۀ پروژه های داکتر ناکامورا در افغانستان، بحث و تبادل نظر نمودند.

رییس جمهور غنی، جاپان را دوست دیرینۀ افغانستان خواند و از کمک و همکاری های آن کشور در عرصه های مختلف در دو دهۀ گذشته و همچنان تعهدات جدید جاپان در کنفرانس جینوا، سپاسگزاری کرد.

رییس جمهور کشور افزود که حکومت افغانستان از پروژه های ناکامورا خاصتاً در عرصه های مدیریت آب و توسعۀ زراعت حمایت نموده و آن را ادامه خواهد داد.

در مقابل، سفیر جاپان مقیم افغانستان از ادامه کمک و همکاری کشورش در عرصه های مختلف به افغانستان اطمینان داد.

 

بیشتر بخوانید  اعلامیه وزارت خارجه‌ طالبان در محکومیت حملات تروریستی اخیر در پاکستان
همرسانی کنید!