واکنش رییس جمهور به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره حملات تروریستی اخیر در کشور

واکنش رییس جمهور به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره حملات تروریستی اخیر در کشور

آریانا نیوز: رییس جمهور از گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد حملات تروریستی بالای نمازگزاران، ملا امامان و عبادتگاه ها؛ تقدیر بعمل آورد…

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ برگزار گردید.

ابتدا رییس جمهور از گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد حملات تروریستی بالای نمازگزاران، ملا امامان و عبادتگاه ها؛ تقدیر بعمل آورد و به نهادهای امنیتی و دفاعی و مسوولین ولایتی؛ جهت اتخاذ تدابیر لازم غرض تامین امنیت علمای کشور و عبادتگاه ها، هدایات لازم داد.

رییس جمهور غنی به اعضای کابینه و والیان هدایت داد تا دستورالعمل های وزارت صحت عامه را با پوشیدن ماسک در ملاقات ها و مجالس شان و جلوگیری از تجمعات غیر ضروری، رعایت کنند.

رییس جمهور به اداره مستقل ارگان های محل بخاطر تدویر جلسات والیان طور زون وار با اعضای کابینه، غرض همآهنگی و جمع آوری چالش و راه حل های فراراه تطبیق تعهدات وزارت ها در ولایات، هدایات لازم داد.

در جلسه کابینه ضمن اینکه افتتاح برنامه دسترخوان ملی بخاطر کمک به هموطنان فقیر و نیازمند، مهم خوانده شد، به ارگان های مربوطه جهت تسریع روند آگاهی دهی به شهروندان از طریق برنامه میثاق شهروندی هدایت داده شد و در مورد آغاز اقدامات بخاطر تطبیق میثاق امنیتی و توظیف نهادهای دولتی جهت همکاری در تطبیق میثاق متذکره، معلومات ارائه گردید.

جلسه کابینه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف کرد تا با همکاری وزارت صحت عامه مبنی بر ترتیب طرح پیرامون تفکیک وظایف تخصصی و مدیریتی دکتوران در شفاخانه ها، اقدام کند.

بیشتر بخوانید  وقوع یک حمله تروریستی بالای مسجد شیعیان در ولایت هرات

کابینه به وزارت صحت عامه بخاطر همکاری در تست شهروندان که از طریق میادین هوایی به خارج کشور سفر می نمایند حتی الامکان طور رایگان هدایت داد و همچنان به وزارت مالیه جهت پرداخت قروض وزارت ها و ادارات دولتی از بابت صرفیه برق به شرکت برشنا از بودجه مربوط آنها در جریان یک هفته، دستور داده شد.

جلسه کابینه از اقدامات و زحمات نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه جهت ایجاد اجماع منطقوی و بین المللی برای صلح و توظیف وزارت امور خارجه و اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری بخاطر تدویر کنفرانس خبری و شریک سازی دستآوردهای مربوط نشست های مشورتی و کنفرانس منطقوی و فرا منطقوی تقویت اجماع برای صلح افغانستان برای شهروندان؛ تقدیر نمود.

همچنین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگان های محل توظیف شدند تا گزارش و فهرست آن عده نهادهای ولایتی را که توسط سرپرستان اداره می گردد توأم با پیشنهادات مشخص به جلسه بعدی کابینه، ارائه نمایند.

در اخیر، والی نیمروز به نمایندگی والیان ولایات کشور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود و کابینه در خصوص رفع مشکلات و رعایت صلاحیت های والیان ولایات در پروسه استخدام و چگونگی افزایش ظرفیت عملیاتی اداره محلی در زمینه آمادگی بخاطر مبارزه با حوادث طبیعی؛ به ادارات مربوطه هدایت داد.

همرسانی کنید!