3 حمل 1392 - همه اخبار

رییس جمهور به قطر می رود

رییس جمهور به قطر می رود

رییس جمهور به قطر می رود

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروزگفت که در آینده نزدیک آقای کرزی بنابر دعوت امیر قطر، عازم آن کشور خواهد شد.

آقای فیضی همچنان گفت که قرار است در این سفر، روی گسترش روابط افغانستان با قطر و چگونگی گشایش دفتر برای طالبان در آن کشور گفتگو صورت گیرد.

« قرار است در آینده نزدیک رییس جمهور کرزی به قطر سفری داشته باشد و این سفر به اساس دعوت رسمی امیر قطر صورت خواهد گرفت.»

حدود دو ماه قبل حکومت افغانستان برای ایجاد دفتر برای طالبان در قطر موافقه کرد و آن را برای پیش برد پروسه صلح در کشور مهم خواند.

بیشتر بخوانید  برف‌باری های سنگین شاهراه کابل – غور را مسدود کرد
همرسانی کنید!