رییس جمهورکرزی:مبارزه با فساد پروگرام اصلی کشور است

رییس جمهورکرزی:مبارزه با فساد پروگرام اصلی کشور است

 

 

در خبرنامه ای که ارگ ریاست جمهوری به نشر رسانیده آمده است که آقای کرزی در دیدار با معاون وزارت خارجه امریکا از عزم جدی دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری و تقویت حکومت داری خوب، سخن گفته است.

 

رییس جمهور کرزی پس از ختم نشست کشورهای قلب آسیا، با شماری از نمایندگان شرکت کننده از جمله معاون وزارت خارجه امریکا دیدار کرد.

ویلیام برنس، که برای افتتاح نمایندگی دیپلماتیک امریکا در هرات و شرکت در کنفرانس کشورهای قلب آُسیا به کابل آمده است، برگزاری کنفرانس کابل را موفقیتی بزرگ برای افغانستان خواند.

در خبرنامه ای که ارگ ریاست جمهوری به نشر رسانیده آمده است که آقای کرزی در دیدار با معاون وزارت خارجه امریکا از عزم جدی دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری و تقویت حکومت داری خوب، سخن گفته است.

آقای کرزی با اشاره به شرکت افغانستان در کنفرانس شانگهای گفته است که افغانستان عضویت ناظر را در سازمان همکاری های شانگهای بدست آورد و در کنار آن روسیه و چین حمایت شان را از “امضای سند همکاری های ستراتیژیک افغانستان با امریکا” و برخی از کشور های جهان، نیز ابراز کردند.

کرزی تاکید کرده است که افغانستان هم اکنون تعهد قوی جامعه جهانی را با خود دارد و می تواند با قدرت بیشتری به سوی مبارزه با فساد و حکومت داری خوب حرکت کند.

فساد اداری از مشکلات اساسی نظام کنونی است که با انتقادات شدیدی از سوی برخی کشورها از جمله امریکا روبرو بوده است.

شماری از گروه های منتقد نظام نیز گفته اند که نوع نظام سیاسی افغانستان از جمله مشکلا ت اساسی است که باعث گسترش فساد در افغانستان می شود.

بیشتر بخوانید  تنها پروگرام منظم ولسی جرگه: تعطیلی!

به گفته خبرنامه، رییس  جمهور کرزی هفته آینده، نشست ویژه ای را با اعضای مجالس شورای ملی دایر می کند و در مورد نیاز های افغانستان به حکومت داری خوب، تقویت نهاد های دولتی و مبارزه با فساد، با آنها صحبت خواهد کرد.

معاون وزارت خارجه امریکا نیز از تلاش های کابل برای مبارزه با فساد اداری و تقویت حکومت داری خوب حمایت امریکا را اعلام کرده است.

کنفرانس کشورهای قلب آُسیا روز گذشته با شرکت شماری از کشورهای همسایه و نیز کشورهای دخیل در قضای افغانستان در کابل برگزار شد.

همرسانی کنید!