11 حمل 1391 - همه اخبار

رییس انکشاف دهات غزنی به 6 ماه حبس محکوم شد

رییس انکشاف دهات غزنی به 6 ماه حبس محکوم شد

 

 

سارنوالی ولایت غزنی دستور بازداشت غلام سنایی مایل رییس انکشاف دهات این ولایت را صادر کرده است.

سید سحرگل رییس سارنوالی غزنی می گوید، آقای مایل به جرم سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی اش از سوی ستره محکمه به شش ماه زندان، محکوم به مجازات شده است.

آقای سحرگل گفت: ” ستره محکمه طی قرار قضایی خود متکی به فقره 2 ماده 285 قانون جزا با رعایت ماده 145 قانون جزای کشور محترم غلام سنایی مایل را به مدت شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات می کند”.

سارنوالی غزنی می گوید که در حال حاضر رییس انکشاف دهات غزنی از این ولایت فرار کرده است.

در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی، فساد گسترده اداری و عدم تطبیق قانون در این ولایت را از چالش های بزرگ در این ولایت می دانند.

حمیده گلستانی یک عضو شورای ولایتی غزنی گفت: ” در غزنی هرکسی که زور داشته باشد، هرکسی قدرت داشته باشد و هرکسی هرکاری بخواهد می کند و کسی هم نیست که جلو اش را بگیرد”.

محمد موسی اکبر زاده والی غزنی نیز می گوید که فساد عمده ترین مانع برای ایجاد یک حکومت داری خوب شده است. او گفت: ” یگانه چیزی که مردم شکایت دارد و فعلا دنیا هم شکایت دارد، او عبارت از فساد اداری است. اگر فساد اداری از بین نرود ما حکومت داری خوب را داشته نمی باشیم”.

گفتنی است که دو سال پیش نیز سه تن از مسئولان دولتی از جمله رییس مهاجرین غزنی، به اتهام فروش غیرقانونی زمینهای رهایشی شهرک مهاجرین، بازداشت و زندانی شد، اما پرونده شاروال و رییس اطلاعات و فرهنگ اسبق غزنی که به دست داشتن در فساد متهم شناخته شده بودند، پیگیری نشد.

بیشتر بخوانید  نگرانی سازمان صحی جهان از افزایش بیماری‌های تنفسی در افغانستان
همرسانی کنید!