آمار ریاست احصائیه طالبان درباره روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور

آمار ریاست احصائیه طالبان درباره روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور

آریانا نیوز: بیشترین این تذکره در کابل و سپس در ولایت های بزرگ از جمله هرات، ننگرهار، بلخ و کندهار توزیع شده است…

ریاست احصائیه حکومت طالبان می گوید که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی، بیش از دوازده ملیون تن از باشنده گان، از این تذکره دریافت کرده اند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترول طالبان است، گزارش داد که اضافه از ۷.۱ ملیون تن از مردان و بیش از ۵.۱ ملیون تن از زنان، تذکره الکترونیکی را دریافت کرده اند.

بیشترین این تذکره در کابل و سپس در ولایت های بزرگ از جمله هرات، ننگرهار، بلخ و کندهار توزیع شده است.

روند توزیع تذکره الکترونیکی در اخیر سال ۲۰۱۷ در نظام جمهوری آغاز شد.

بر اساس گزارش ها، از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تاکنون بیش از شش ملیون تن، تذکره الکترونیکی دریافت کرده اند.

 

بیشتر بخوانید  واکنش ذبیح الله مجاهد به کشته شدن دستیار رهبر طالبان در پاکستان
همرسانی کنید!