1 سرطان 1394 - همه اخبار

روند بازگشت مهاجرین به کشور افزایش

روند بازگشت مهاجرین به کشور افزایش

براساس آماری به دست آمده، روند بازگشت مهاجرین به افغانستان، چند مرتبه بیشتر شده است.

رئیس جمهور اشرف غنی میگوید: روند بازگشت مهاجرین افغان به کشور افزایش یافته است.

 

آقای غنی این موضوع را شنبه در روز بین المللی مهاجرین گفت.

 

به گفته وی، براساس آماری به دست آمده، روند بازگشت مهاجرین به افغانستان، چند مرتبه بیشتر شده است.

 

رئیس جمهور غنی همچنان افزود که در پانزده سال گذشته، حدود شش میلیون مهاجر افغان دو باره به کشور باز گشته اند.

 

در حال حاضر نود و پنج درصد از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به سر میبرند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه امریکا از خطر تهدید داعش در افغانستان
همرسانی کنید!