19 سرطان 1391 - همه اخبار

روسیه فعلاً تماس های رسمی با طالبان ندارد

روسیه فعلاً تماس های رسمی با طالبان ندارد

 

ضمیر قبولوف : “روسیه فعلاً تماس های رسمی با طالبان ندارد. ولی این بدان معنی نیست که چنین تماس ها در صورت شرایط معین وجود نخواهند داشت”.

ضمیر قبولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه درباره افغانستان که بازدید خود از پایتخت جاپان را تازه خاتمه بخشیده گفت: “روسیه فعلاً تماس های رسمی با طالبان ندارد. ولی این بدان معنی نیست که چنین تماس ها در صورت شرایط معین وجود نخواهند داشت”. در این باره “روسیسکایا گازیته” خبر داده است.

قبولوف ضمن تماس بر مساله تمایلات تبارزیافته اخیر نسبت به دیالوگ بین اداره رئیس جمهور کرزی و طالبان، اظهار داشت که این «پروسه کاملاً نورمال است”.

قبولوف گفت:” هر جنگ، و در افغانستان در ماهیت امر، جنگ داخلی جریان دارد – به اشتی ملی پایان می یابد. روسیه از این پروسه اشتی ملی حمایت میکند. ولی روسیه یک سلسله شرایط دارد. و این شرایط، کدام ساخته و پرداخته ما نیست، بلکه اجرای ساده فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد می باشد”.

نماینده خاص رئیس جمهور روسیه عقیده دارد که “پروسه اشتی ملی در افغانستان را باید خود افغانان رهبری کنند و خصوصیت خالصاً افغانی داشته باشد”.

دیپلومات توجه را به این نقطه مبذول داشت که “روسیه به قانون اساسی موجود در افغانستان کاملاً انعطافی می نگرد”.

نماینده خاص عقیده دارد: “ما میدانیم که این قانون اساسی طرف قبول طالبان نمی باشد. ولی بعد از تکمیل پروسه های اشتی، این حق کاملاً قانونی مردم افغانستان است که از طریق میکانیزم های دموکراتیک هرگونه تصحیحات را در این قانون ناکامل وارد سازند. اگر این شرایط اجرا گردند، پس ما هیچگونه اعتراض نسبت به طالبان نخواهیم داشت. ما حاضریم انها را، به مثابه بخش از جامعه افغانی، بپذیریم. زیرا طالبان فقط لیبل سیاسی است. متخصص روسی در باره مسایل افغانستان در ادامه سخنان خود توضیح نمود، و در کتله اساسی – اینها پشتون های هستند که از وضع امور در کشور شان ناراضی می باشند و افغانستان را به مثابه خاک اشغال شده بررسی میکنند. انهم نه تنها اشغال شده از طرف نیروهای خارجی، بلکه اشغال شده از طرف صلیبیان میدانند که تهدید مستقیم را به دین انها متوجه می سازند”.

بیشتر بخوانید  تاکید وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس بر ضرورت حل‌ بحران در افغانستان

ضمیر قبولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در باره افغانستان به نمایندگی از روسیه در کنفرانس بین المللی در باره کمک به افغانستان در توکیو شرکت ورزیده بود.

 

همرسانی کنید!