8 حوت 1393 - همه اخبار

رها شدن چهار دیپلومات افغان از پاکستان

رها شدن چهار دیپلومات افغان از پاکستان

چهار دیپلومات افغان که از سوی پولیس پاکستان از مربوطات ساحۀ یونیورستی تاون شهر پشاور بازداشت شده بودند، دوباره رها شدند.

 

کم از کم ۲۸ شهروند افغان صبح پنج شنبه از سوی پولیس پاکستان به سلسلۀ سرکوب مهاجرین غیرقانونی افغان در آن کشور بازداشت شده و به مرکز پولیس یونیورستی تاون در شهر پشاور توقیف شدند.

 

سید محمد ابراهیم خیل، جنرال قنسول افغان در صحبت با صدای امریکا خبر بازداشت دیپلومات های افغان را سوء تفاهم پولیس پاکستان خواند و گفت که به محض دریافت این خبر به مرکز پولیس شتافته و اندکی بعد دیپلومات ها رها شدند.

 

عبدالحمید واحدی سکرتر سوم، غلام سخی عظیمی مسوول ترانسپورت، داکتر الوزی مسوول مهاجرین و نور احمد حقجو کارمند قنسولگری افغانستان در پشاور در میان بازداشت شدگان بودند.

 

رسانه های پاکستان از قول آقای ابراهیم خیل نگاشته اند که این اقدام پولیس پاکستان را در تخطی با کنوانسیون ژنیو خوانده است که بر اساس آن دیپلومات های خارجی از معافیت برخوردار می باشند.

 

آقای ابراهیم خیل گفته است که این رویداد به سفیر افغانستان در اسلام آباد خبر داده شده است و قرار است که سفارت افغانستان آن را به زودی با وزارت خارجۀ پاکستان در میان بگذارد.

 

آقای ابراهیم خیل به روزنامۀ اکسپرس تریبیون پاکستان گفته است که این نخستین رویداد از این نوع نیست. او افزود که دو روز پیش نیز پولیس موترش را متوقف کرده و مانع رفتن وی به دفتر کارش شده بود.

 

جنرال قنسول افغانستان در پشاور گفت که به سلسلۀ عملیات پولیس پاکستان برای سرکوب مهاجرین غیرقانونی افغان در آن کشور، شهروندان افغان از سوی پولیس پاکستان گرفتار شده و در توقیفخانه ها نگهداری می شوند.

بیشتر بخوانید  جزییات تمدید مهلت اقامت پناهجویان افغان در پاکستان

 

یک پولیس محلۀ یونیورستی تاون شهر پشاور بازداشت ۲۸ نفر را تایید کرد و گفت که از جمله اکنون تنها یکی در بازداشت به سر برده و ۲۷ نفر دیگر آنان پس از ارایۀ اسناد معتبر اقامت در پاکستان رها شدند.

 

به دلیل نبود سهولت های لازمی حمل و نقل مهاجرین افغان به کشور شان، هم اکنون صد ها مهاجر افغان در توقیفخانه ها و زندان های پاکستان نگهداری می شوند.

همرسانی کنید!