18 میزان 1393 - همه اخبار

رها شدن دو انجنیر پاکستانی از بند اختطافگران در ولایت جوزجان

جوزجان

 

دو انجنیر پاکستانی مربوط به یک شرکت سرکسازی که یک ماه قبل در مربوطات شهر شبرغان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند روز گذشته توسط رباینده گان آزاد شدند.

 

فقیر محمد قوماندان امنیه جوزجان می گوید، در رهایی این افراد ریش سفیدان و بزرگان محلی سهم داشتند.

 

قوماندان امنیه جوزجان همچنان گفت که رباینده گان در بدل رهایی این دو تن به گمان اغلب مقدار پول از شرکت سرک سازی دریافت نموده اند.

 

اما مسوولین این شرکت می گویند که در این رابطه به کسی پول پرداخت نکرده اند.

بیشتر بخوانید  اقدام غیر انسانی طالبان علیه بی‌جاشده گان داخلی در کابل
همرسانی کنید!