رهایی 214 زندانی از زندان پلچرخی کابل

رهایی 214 زندانی از زندان پلچرخی کابل

زندانی

امروز 214 زندانی از زندان پلچرخی کابل بر اساس فرمان رییس جمهور از حبس رها شدند.

در محفلی که به این مناسبت امروز برگزار شده بود، گل الرحمان قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر شفافیت پروسهء رهایی زندانیان تاکید کرده گفت که تلاش شود تا زندانیان واجد شرایط این فرمان به گونهء شفاف و عادلانه رها شوند.

با رهایی این محبوسین از زندان پلچرخی، تعداد زندانیان رها شده از این زندان به 700 تن می رسد.

به گفتهء مسوولین در حال حاضر 7 هزار زندانی در زندان پلچرخی در حبس بسر می برند.

بر اساس معلومات ریاست محابس افغانستان بر اساس فرمان رییس جمهور کرزی تا حالا حدود 4 هزار زندانی از زندان های افغانستان رها شده اند.

بیشتر بخوانید  تاکید امین وقاد بر پیشبرد گفتگوهای صلح به رهبری افغانها
همرسانی کنید!