22 دلو 1391 - همه اخبار

رهایی 17 زندانی از محبس مرکزی ولایت قندز

رهایی 17 زندانی از محبس مرکزی ولایت قندز

رهایی 17 زندانی از محبس مرکزی ولایت قندز

 

به گفته مدیر زندان مرکزی ولایت قندز افراد بر اساس فرمان شماره چهارده ریاست جمهوری از قید رها شدند.

محمد صدیق عمری مدیر این زندان امروز به خبرنگاران در این ولایت گفت که افراد به  اساس فرمان شماره چهارده ریاست جمهوری از قید رها شدند و در حبس 9 تن دیگر تخفیف آمده است.

به گفته آقای عمری تعداد زندانیان در زندان ولایت قندز امسال به بیش از هفت صد تن افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!