27 جدی 1394 - همه اخبار

رهایی دو تن از باشندگان شهر غزنی از چنگ آدم ربایان

رهایی دو تن از باشندگان شهر غزنی از چنگ آدم ربایان

آریانا نیوز: این دو باشنده ناهور زمان به چنگ طالبان افتاده اند که با دختر هایشان به شهر غزنی برای سپری کردن امتحان کانکور آمده بوند و هنگام برگشت به چنگ طالبان می افتند.

 

لطیفه اکبری عضو شورای ولایتی غزنی گفت: این دو تن باشنده گان ولسولی ناهور ولایت غزنی هستند که از نزد آدم ربایان آزاد شدند.

 

خانم اکبری از این دو نفر بنام های ناصر ولد محمد خان و صادق ولد حاجی نوروز از باشنده ولسوالی ناهور قریه برجگی یاد کرد.

 

او افزود که این دو باشنده ناهور زمان به چنگ طالبان افتاده اند که با دختر هایشان به شهر غزنی برای سپری کردن امتحان کانکور آمده بوند و هنگام برگشت به چنگ طالبان می افتند.

 

به گفته خانم اکبری این دو نفر هنگام که دختر های شان را به شهر غزنی رسانده و دوباره می خواستند که به مناطق شان برگردند و در مسیر برگشت، راه را اشتباه کرده بودند و به چنگ طالبان افتادند.

 

طالبان این دو باشنده ولسوالی ناهور را هنگام از موتر پایان کرده اند که در موبایل یکی از این دو نفر عکس های مشکوک دیده شده بوده است.

 

این عضو شولای ولایت غزنی می گوید که آنان از دو روز به این طرف به نزد طالبان به سر می بردند که روز گذشته با میانجیگری ریش سفیدان قومی آزاد شدند.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان جهانی غذا از افزایش آمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان
همرسانی کنید!