4 ثور 1393 - همه اخبار

رهایی احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه از دست اختطافگران

رهایی احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه از دست اختطافگران

احمد شاه وحید

احمد شاه وحید معین تخنیکی وزارت فواید عامه که ده روزقبل توسط یک گروپ آدم ربا از شهر کابل ربوده شده بود،شام روز گذشته در نتیجه عملیات پولیس ملی درولایت کاپیسا ازدست ربایندگان نجات داده شد.

محراب الدین صافی والی کاپیسا با تایید رهایی احمد شاه وحید از دست ربایندگان گفت که معین وزارت فواید عامه دراثر تلاشهای نهاد های امنیتی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از دست ربایندگان نجات داده شد.

وی افزود که اختطاف کنندگان میخواستند که معین فواید عامه را به دره گیاوه نجراب ببرند اما در اثر تعقیب پولیس به این هدف شان موفق نشدند ووی نجات داده شد وحوالی ساعت ۱۰:۳۰ شب با خانواده اش یکجا شد.

والی کاپیسا گفت:

“برای ما روز گذشته راپور آمد که ربایندگان معین فواید عامه را به کاپیسا انتقال داده اند ومیخواهند که به دره گیاوه ولسوالی نجراب وی را انتقال بدهند،ما ارگانهای کشفی را اطلاع دادیم وپوسته های تلاشی را فعال ساختیم وزمانیکه ربایندگان دریک موتر میخواستند آقای وحید را به دره گیاوه انتقال دهند با توقف موتر، وی را از دست ربایندگان نجات دادند.

آقای صافی گفت زمانیکه نیروهای پولیس یک موتر مملو از مواد انفجاریه که به تعقیب موتر معین روان بود،متوجه آن شدند،ربایندگان از ساحه فرار نمودند.

اما وی گفت که تلاشهای نیروهای امنیتی برای دستگیری ربایندگان ادامه دارد.

از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله با تایید رهایی احمد شاه وحید گفت که اکنون او با خانواده خود است.

به گفته وی،پولیس از زمان اختطاف معین فواید عامه در تلاش یافتن ربایندگان بود.

بیشتر بخوانید  گزارشی تحقیقی از نقض حقوق باشنده گان پنجشیر از سوی جنگجویان طالبان

معین وزارت فواید عامه به تاریخ ۲۶حمل از ساحه ۳۱۵خیرخانه هنگامیکه میخواست از منزل به سوی دفتر برود درمقابل خانه اش توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

اما اینکه کدام گروه در ربودن معین فواید عامه دست دارد،تا حال معلوم نیست.

همرسانی کنید!