26 قوس 1390 - همه اخبار

رد گزارش نظامیان امریکایی در مورد نقض حقوق بشر

رد گزارش نظامیان امریکایی در مورد نقض حقوق بشر

وزارت داخله گزارش تازه اردوی امریکا در مورد بدرفتاری و نقض حقوق بشر توسط پولیس محلی در افغانستان را رد کرده است.

مقامات این وزارت می گویند پولیس محلی به شدت تحت نظارت قرار دارد و تاکید می کنند که هر گاه موردی از تخلف دیده شود، با آن برخورد جدی خواهد شد.

در گزارش تازه اردوی امریکا آمده که هفت مورد از ادعاهای مطرح شده مبنی بر تجاوز جنسی، قتل و بازداشت بدون دلیل توسط پولیس محلی، معتبر ثابت شده و پانزده مورد آن دارای اعتبار نسبی است.

تحقیق اردوی امریکا در باره 46 مورد از ادعاهای یک گزارش دیدبان حقوق بشر در باره پولیس محلی افغانستان است که در ماه سپتمبر منتشر شد.

این موارد شامل تجاوز جنسی، قتل، سرقتهای کوچک و بازداشت بدون دلیل است.

وزارت داخله یافته های گزارش نظامیان امریکایی را، که برخی از این موارد را معتبر خوانده، به شدت رد کرده است.

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در واکنش به انتشار یافته‌های این گزارش به بی بی سی گفته است که کارکرد پولیس محلی افغانستان تحت نظارت قرار دارد و هیچ یکی از موارد ادعا شده پذیرفتنی نیست.

صدیقی گفته است:”ما هیچ موردی دال بر این که پولیس محلی در قتل یا تجاوز جنسی دخیل باشد، نمی توانیم بپذیریم.”

به گفته صدیقی، رعایت حقوق بشر توسط پولیس افغانستان از اولویتهای وزارت داخله است.

او همچنان تاکید کرده است که مسایل حقوق بشری همین اکنون به پولیس ملی و محلی افغانستان آموزش داده می شود.

این در حالیست که سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) در تازه ترین اظهارات در این خصوص گفته است که شماری از ادعاهای مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر توسط پولیس محلی، ثابت شده و تعداد زیادی از این ادعاها فاقد اعتبار است.

بیشتر بخوانید  ضمیر کابلوف: امریکا به دنبال انتقام از طالبان است!

به گزارش بی بی سی، جنرال کارستن جاکوبسن سخنگوی این نیروها گفته است:”ما در مورد تمامی 46 مورد اتهام، به ویژه در مورد اتهاماتی که در باره پولیس محلی مطرح شده تحقیق می کنیم.”

وی گفته است:”در این میان، یکی از 19 موردی که ما در باره آن تحقیق کردیم، حقیقت دارد، چهار مورد دیگر معتبر است و هشت مورد آن فاقد اعتبار است. پس به این ترتیب، در کل ما نمی توانیم تمامی ادعاهای مطرح شده را بپذیریم”.

همرسانی کنید!