15 جدی 1394 - همه اخبار

رای اعتماد اکثریت اعضای ولسی جرگه به وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

رای اعتماد اکثریت اعضای ولسی جرگه به وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

آریانا نیوز: وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان توانست ۷۱ رای اعتماد از سوی اعضای ولسی جرگه را کسب کند.

 

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان دیروز توانست در نشست استیضاحیه ولسی جرگه رای اعتماد اکثریت اعضای این جرگه را بدست آورد.

 

در نشست دیروز برای عبدالرزاق وحیدی صندوق رای اعتماد و عدم اعتماد گذاشته شد.

 

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان توانست ۷۱ رای اعتماد از سوی اعضای ولسی جرگه را کسب کند.

 

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به دلیل فساد مالی و اداری در این وزارت و ادعا ها در مورد سوء استفاده از سمت اش استیضاح شد.

بیشتر بخوانید  خواجه آصف: خاک افغانستان امن است!
همرسانی کنید!