24 حوت 1391 - همه اخبار

راه پیمایی اعضای جبهه ملی

راه پیمایی اعضای جبهه ملی

شرکت کننده گان این راه پیمایی ازکارکردهای حکومت انتقاد کردند.

ده ها تن از اعضای سازمان جوانان جبهه ملی افغانستان به روز پنجشنبه با راه پیمایی در شهر کابل خواهان برگزاری انتخابات شفاف و محو فساد اداری از سوی حکومت شدند.

این افراد با صدور یک قطع نامه هفت ماده یی همچنان خواهان جلوگیری از تقلب و توزیع کارت های جدید رای دهی برای شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 گردیدند.

شرکت کننده گان این راه پیمایی ازکارکردهای گذشته حکومت نیز انتقاد کردند.

آنان هشدار دادند، هرگاه به خواست های شان توجه نشود در آینده نیز به حرکت های مدنی شان ادامه خواهند داد.

 

بیشتر بخوانید  سهیل شاهین از استراتیژی طالبان در مبارزه با تروریزم خبر داد
همرسانی کنید!