2 جدی 1397 - همه اخبار, سياسی

راهکار گلبدین برای توافق صلح با طالبان

راهکار گلبدین برای توافق صلح با طالبان

آریانا نیوز: رهبر حزب اسلامی طالبان را ملزم دانسته تا برای صلح با احزاب سیاسی افغانستان وارد گفتگو شوند…

حکمتیار در نخستین نشست شورای رهبری مجمع بزرگ وحدت ملی (میسم) به بیان دیدگاه پرداخته و طالبان را ملزم دانسته تا در صورت عدم تمایل برای مذاکره با حکومت برای صلح با احزاب سیاسی افغانستان وارد گفتگو شوند.

حکمتیار تأکید کرده است که افغانستان به افغان ها تعلق دارد و سرنوشت کشور باید در نتیجه تفاهم و توافق افغان ها تعین گردد، هیچ کشور دیگری حق ندارد تا برای سرنوشت افغانستان با جمعی معامله کند و پای میز مذاکره بنشیند.

حکمتیار خاطرنشان ساخت که احزاب سیاسی آماده اند با طالبان در یک کشور سومی و بیطرف در مورد موضع صلح گفتگو کنند و همچنان درمورد تکت واحد انتخابات ریاست جمهوری با طالبان به توافق برسند، ولی طالبان تا هنوز جواب مثبت دریافت نکرده اند.

حکمتیار در ادامه گفت؛ هر چند دولتمردان از این خواست های احزاب نگران هستند و با آن مخالفت می کنند، ولی به آنها باید بگویم که صلح یک مسئله ملی است، فقط به چند فرد ارتباط ندارد و حکومت نباید در این مورد یک جانبه و به تنهایی تصمیم بگیرد.
رهبر حزب اسلامی افزود: اگر دولت از تأمین صلح عاجز است و مخالفان حاضر نیستند با دولت مذاکره کنند در این صورت ملت و احزاب سیاسی خاموشی اختیار نخواهند کرد. احزاب سیاسی نه تنها حق دارند، بلکه مسوولیت دارد که در رابطه به صلح و دیگر مسایل ملی پیشتاز و پیش قدم باشند. هیچ کسی حق ندارد در این رابطه به احزاب و دیگر شخصیت های ملی محدویت وضع نماید.
حکمتیار علاوه نمود: ملت از وضعیت فعلی کشور به ستوه آمده. اکثریت مردم از زمامداران و نظام فعلی راضی نیستند و خواهان تغیر هستند. زیرا در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هر دو تیم نتوانستند تغیر بیاورد و وعده های خود را عملی کنند.
حکمتیار گفت: ما به احزاب سیاسی ضرورت داریم. احزاب سیاسی ضامن وحدت ملی ما است. این احزاب است که زیر سقف آن اقوام مختلف جمع شدند و تقاضای نظام نیز این است که در کنار خود احزاب سیاسی داشته باشد، و لی در عمل می بینیم که برای تجزیه و تضعیف احزاب سیاسی تلاش ها جریان دارد که بدون شک این یک خیانت بزرگ ملی است.
رهبر حزب اسلامی گفت: تغیر در نظام و کمیسیون انتخابات شرایط اساسی احزاب سیاسی است و از این شرایط خود هیچ وقت نمیگذریم.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان

رهبر حزب اسلامی این اظهارات را درحالی مطرح میکند که برخی منابع خبر داده اند که حکمتیار اخیرا به هدف تسهیل گفت‌وگوی احزاب سیاسی با گروه طالبان به اوزبیکستان سفر کرده است تا از مقامات این کشور بخواهد، زمینه مذاکره احزاب سیاسی افغانستان با طالبان را فراهم کند.

ظاهرا رهبر حزب اسلامی به منظور امتیاز طلبی در روند صلح افغانستان ابتکار عمل را در دست گرفته تا در بین احزاب سیاسی با دست پر وارد مذاکره با گروه طالبان شود.

گفته می‌شود که حکمتیار در این راستا پیش قدم شده و برای زمینه سازی مذاکره با اعضای گروه طالبان تلاش می‌کند تا از این طریق حکومت را دور زده و امتیازات مورد نظر خود را در صورت واگذاری حکومت جدید به این گروه کسب کند.

همرسانی کنید!