27 قوس 1391 - همه اخبار

رئیس جمهور انفجار ننگرهار را محکوم کرد

رئیس جمهور انفجار ننگرهار را محکوم کرد

رئیس جمهور انفجار ننگرهار را محکوم کرد

رئیس جمهور کرزی، جاسازی ماین از سوی دشمنان افغانستان برای کشتار مردم ملکی را یک جنایت نابخشیدنی خواند.
آقای کرزی همچنین به گل آغا شیرزوی والی ننگرهار وظیفه سپرد تا هیأتی را برای تحقیق به محل این حادثه بفرستد.
همین طور آقای کرزی، رئیس دارالانشای شورای وزیران صادق مدبر را موظف کرد تا ضمن تسلیت به خانواده های کشته شدگان، کمک های لازم را برای آنان انجام دهد.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!