29 میزان 1394 - همه اخبار

رئیس جمهور احمدزی: نیروهای امنیتی ما با افتخار می جنگند

رئیس جمهور احمدزی: نیروهای امنیتی ما با افتخار می جنگند

آریانا نیوز: نیروهای امنیتی متعهد به تأمین امنیت و دفاع از کشور هستند و مردم در کنار نیروهای امنیتی خود را امن احساس می کنند، غنی تصریح کرد: “با افتخار جنگیدن تفاوت نیروهای امنیتی ما با دشمنان‌مان است.

 

رئیس جمهور اشرف غنی که در ارگ ریاست جمهوری در جمع شماری از نیروهای امنیتی کشور سخن می‌گفت اظهارداشت که نیروهای امنیتی پایه‌های اصلی ثبات در کشور هستند، ما اکنون نیروهای امنیتی نیرومندی در کشور داریم.

 

وی ادامه داد: “نیروهای امنیتی متعهد به تأمین امنیت و دفاع از کشور هستند و مردم در کنار نیروهای امنیتی خود را امن احساس می کنند”.

 

غنی تصریح کرد: “با افتخار جنگیدن تفاوت نیروهای امنیتی ما با دشمنان‌مان است”.

 

رئیس جمهور با ابراز خوشبینی از بازگشت بیجاشده‌گان کندز به خانه هایشان گفت: “ما ۱۴ سال قبل از صفر آغاز کردیم تا بنیاد نیروهای امنیتی را بگذاریم، ما میتوانیم تا با از خود گذری بر مشکلات خود پیروز شویم”.

 

این مقام عالی رتبه حکومت وحدت ملی ادامه داد: “ما از تصمیم تاریخی رئیس جمهور اوباما و دیگر همکاران بین‌المللی‌مان برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان استقبال می کنیم، این تصمیم نتیجه‌ی مشورت با بزرگان افغانستان بوده است”.

 

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که اعتماد امروز جهان نتیجه فعالیت‌های قوای امنیتی ما است.

 

غنی تصریح کرد: “افغانستان هیچ گاه آزادی خود را قربانی نخواهد کرد، ما باید از فرصت پیش آمده به درستی استفاده کنیم”.

 

وی تأکید کرد: “مردم ما دستانی که برای دوستی دراز شده باشند را می‌فشارند و زیاد بوده دست‌هایی که برای مداخله به سوی ما دراز شده است”.

بیشتر بخوانید  استفاده ابزاری پاکستان از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در افغانستان

 

اشرف غنی گفت: “من از همه می‌خواهم حمایت از نیروهای امنیتی را در رأس کارهای خود قرار دهند”.

 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: “دیدگاه من این است که نیروهای امنیتی ما باید نماینده‌ای از تمام افغان‌ها و نماد وحدت ملی باشد”.

 

این مقام حکومت افزود: “مردم افغانستان بزرگترین اطمینان را سر قوای امنیتی کرده‌اند؛ من وجود دختران را در میان نیروهای امنیتی کشور باعث افتخار میدانم”.

 

غنی گفت: “جنگ راه حل نیست؛ من از افغان‌هایی که تمایل به صلح دارند میخواهم به ما بپیوندند، دروازه مکتب ها را باید باز نگاه داریم”.

 

وی ادامه داد: “همدلی سیاسی از پیش زمینه‌های موفقیت ما است”.

همرسانی کنید!