22 حمل 1395 - همه اخبار

رأی اعتماد ولسی جرگه به نامزدان وزارت داخله و لوی څارنوالی

رأی اعتماد ولسی جرگه به نامزدان وزارت داخله و لوی څارنوالی

آریانا نیوز: تاج محمد جاهد نامزد وزارت داخله و فرید حمیدی نامزد لوی څارنوالی با گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به حیث وزیر داخله و لوی څارنوال تعیین شدند.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز گذشته در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که تاج محمد جاهد با گرفتن ۱۹۰ رأی به حیث وزیر داخله و فرید حمیدی با گرفتن ۲۰۰ رأی به حیث لوی څارنوال تعیین شدند.

روز دوشنبه هفته گذشته معاون دوم رئیس جمهور تاج محمد جاهد و فرید حمیدی را به حیث نامزدان وزارت داخله و لوی څارنوالی به ولسی جرگه معرفی کرد.

آقای تاج محمد جاهد قبل ازین به حیث قوماندان قول اردوی ظفر ایفای وظیفه می‌کرد و آقای فرید حمیدی سمت کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی نصیراحمد فایق از گسترش افراط گرایی در افغانستان
همرسانی کنید!