دیدگاه متفاوت طالبان درباره نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی

دیدگاه متفاوت طالبان درباره نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی

آریانا نیوز: این مقام طالب ادعا کرده که حقوق زنان در کشور تامین است و گفته‌های کشورهای غربی‌ در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بنیاد ندارد…

معین وزارت حج و اوقاف گروه طالبان گفته قومی با مردمی که زنان را حاکم کشور و یا شهر بسازند کامیباب و موفق نمی‌شوند.

زرمحمد حقانی معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف گروه طالبان در مراسمی در کابل گفته که زنان نمی‌توانند در نظام اسلامی حاکم باشند و این حاکم بودن زنان خلاف شریعت است.

این طالب ادعا کرده که حقوق زنان در کشور تامین است و گفته‌های کشورهای غربی‌ در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بنیاد ندارد.

او افزوده که به روایت بخاری شریف، قومی که مسوولیت خود یا حاکمیت خود را به زنان واگذار کند کامیاب نخواهد شد و زنان به رای‌گیری می‌توانند شامل شوند، ماده سی و سوم را ببینید و زنان رای داده می‌تواند اما در قانون خداوند در حکومت الله پذیرفتن قانون دیگر به گونه عقیدتی شرک است.

این قرائت گروه طالبان از دین باعث شده که بر خلاف دستور پیامبر اسلام (ص) زنان و دختران افغان توسط این گروه از کار و آموزش محروم شوند.

بیشتر بخوانید  داعش مسوولیت انفجار تروریستی در مرکز بدخشان را به عهده گرفت
همرسانی کنید!