7 حمل 1396 - همه اخبار

دیدار وزیر صحت عامه با والی ولایت غزنی

متین

آریانا نیوز: در این ملاقات انجینیر عبدالکریم متین، والی ولایت غزنی با برشمردن برخی از مشکلات در سکتور صحت در این ولایت از قبیل کهنه بودن تعمیر کنونی و وسایل شفاخانه ولایتی و پائین بودن کیفیت عرضه خدمات صحی در ولسوالی‌های این ولایت، خواهان پیگیری و رسیدگی به آن از سوی مقامات وزارت صحت عامه گردید.

تعمیر کنونی شفاخانه ولایتی که در سال 1328 هجری خورشیدی تاسیس شده است، نیاز به بازسازی جدی دارد و وسایل طبی مورد استفاده در این شفاخانه نیز فرسوده گردیده است. کارهای ساختمانی تعمیر جدیدی که بدین منظور درحال اعمار میباشد، تاحدودی پیشرفت داشته است.

 

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه ضمن تاکید بر بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی در سرتاسر کشور به مسئولین ذیربط هدایت داد تا روند انتقال دفاتر مربوطه ریاست صحت عامه غزنی از محوطه شفاخانه ولایتی به بیرون ازین شفاخانه آغاز و وسایل و ادویه جات مورد نیاز این شفاخانه در اسرع وقت تکمیل گردد.

 

همچنان وزیر صحت عامه به مسئولین آمریت تنظیم کمک ها و خدمات مشورتی (GCMU) هدایت داد تا بزودترین فرصت متخصصین نسایی و ولادی برای شفاخانه ولایتی غزنی استخدام و مشکلات در این راستا نیز مرفوع گردد.

 

وزیر صحت عامه با تاکید بر تامین نیازهای صحی شهروندان در سرتاسر کشور تعهد سپرد تا روند ایجاد 29 مرکز جدید صحی در ولایت غزنی را نیز در اولویت‌های کاری وزارت صحت عامه قرار خواهند داد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان
همرسانی کنید!