3 دلو 1395 - همه اخبار

دیدار وزیر تجارت وصنایع کشورمان با والی فاریاب

رسا و انور سادات

آریانا نیوز: درین دیدار همایون رسا وزیر تجارت وصنایع از برنامه های وزارت تجارت و صنایع در ولایت فاریاب در سال جاری و آینده خبر داد.

دراین دیدار نخست سید انور سادات والی فاریاب از کارکردهای واحد های دومی وزارت تجارت دراین ولایت گزارش ارایه نموده خواهان توجه بیشتر مقامات مرکزی برای تطبیق پروژه های بیشتر در ولایت فاریاب شدند

سپس وزیر تجارت وصنایع از برنامه های که قرار است درولایت فاریاب از سوی وزارت تجارت وصنایع تطبیق گردد معلومات دادند

اقای رسا گفت پروژه پارک صنعتی قالین ، ساخت ساختمان امریت تجارت وصنایع ، وپروژه های بزرگ دیگر در بخش مواد نفتی در ولایت فاریاب از برنامه های وزارت تجارت و صنایع در سال جاری و آینده است

دراخیر آقای سادات والی فاریاب با ابراز تشکری از مقامات وزارت تجارت وصنایع وعده هر نوع همکاری رابرای تطبیق شدن هر چی بهتر این برنامه ها در سطح ولایت فاریاب داد.

بیشتر بخوانید  عبدالمتین قانع: امنیت افغانستان بی نظیر است!
همرسانی کنید!