1 سرطان 1395 - همه اخبار

دیدار وزیر امور خارجه با کمیسار عالی ملل متحد در امور مهاجرین

دیدار وزیر امور خارجه با کمیسار عالی ملل متحد در امور مهاجرین

آریانا نیوز: وزیر امور خارجه کشورمان، پس از چاشت روز گذشته با آقای فلیپو گراندی کمیسار عالی ملل متحد در امور  مهاجرین، در مقر وزارت امور خارجه دیدار و ملاقات کرد.

نخست، وزیر امور خارجه از تلاشها و کارکردهای ارزنده کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای حمایت از مهاجرین در سراسر جهان به ویژه مهاجرین افغان ابراز قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه در ادامه صحبت هایش، رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای مختلف را از اولویت های ملی دولت افغانستان خوانده، اظهار داشت که رهبری دولت افغانستان در راستای رسیدگی به مشکل مهاجرین افغان در گوشه های مختلف جهان عزم و اراده قاطع و جدی دارد.

سپس، کمیسار عالی ملل متحد در امور مهاجرین از تعهد کمیساری یاد شده برای پشتیبانی دوامدار از حقوق مهاجرین افغان در کشورهای مختلف جهان و همکاری به موقع به آنان اطمینان داده و سفر خویش به افغانستان را در روز جهانی مهاجر نشانه بارزی از توجه آن کمیساری به اهمیت رسیدگی به مهاجرین افغان در گوشه های مختلف جهان خواند.

در این ملاقات، دو طرف پیرامون مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی و دریافت راه حل ها به مشکلات آ نان تبادل نظر نمودند.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!