دیدار عالمی بلخی با سفیر کشور هالند در کابل

بلخی و گوفری وان لیوون

آریانا نیوز: وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان کشورمان بعد از ظهر امروز دوشنبه 23 حوت در دیدار با گوفری وان لیوون سفیر هالند در کابل خواهان افزایش کمک های آن کشور به عودت کنندگان و حمایت از برنامه بازگشت متخصصین افغان گردید.

در این ملاقات که در مقر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان دایر شده بود، مسئول برگشت مهاجرین وزارت داخله کشور هالند نیز حضور داشت و در رابطه به چگونگی مدیریت و کمک به برگشت کنندگان افغان از کشور هالند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با اشاره به تعداد 95 نفر عودت کننده داوطلب در سال 2016 و 8 نفر داوطلب در سال جاری عیسوی خواهان کمک انکشافی کشور هالند برای ادغام عودت کنندگان در جامعه گردیده گفت که کشور هالند در زمان بررسی درخواستی های مهاجرین افغان وضعیت موجود در افغانستان را مد نظر داشته باشند.

 

سفیر هالند و مسئول بخش برگشت مهاجرین آن کشور در این ملاقات ضمن وعده همکاری در بخش های ارایه کمک به عودت کنندگان گفت که ما در تلاش هستیم تا زمینه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان را در هالند فراهم نماییم.

 

سفیر هالند ضمن حمایت اش از برنامه بازگشت متخصصین افغان گفت قرار است اولین بسته های این برنامه تا اپریل سال روان عیسوی به کابل فرستاده شوند.

بیشتر بخوانید  خبرنگاران افغان خواستار تحریم طالبان به دلیل نقض آزادی بیان شدند
همرسانی کنید!