10 سنبله 1395 - همه اخبار

دیدار سرپرست وزارت معادن و پترولیم با والی لوگر

دیدار سرپرست وزارت معادن و پترولیم با والی لوگر

آریانا نیوز: درین دیدار دو طرف بالای مشکلات ریاست معادن ولایت لوگر و سرپرست بودن آن ریاست بحث نمودند.

 

محترمه غزال حبیب یار صافی سرپرست وزارت معادن و پترولیم با محترم عبدالحلیم فدایی والی ولایت لوگر که محترم دیپلوم انجنیر عبدالقدوس حمیدی معین تخنیکی وزارت معادن و پترولیم نیز حضور داشت ملاقات نمودند.

 

درین دیدار محترمه غزال حبیب یار صافی با محترم عبدالحلیم فدایی والی ولایت لوگر روی موضوعات مختلف از جمله معدن مس عینک با هماهنگی مشترک بخاطر تسریع بخشیدن روند کاری معدن مس عینک لوگر که یکی از پروژه های ملی کشور محسوب میگردد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

محترم عبدالحلیم فدایی والی ولایت لوگر ضمن علاقه مندی شان در قسمت تسریع روند کاری معدن مس عینک، همکاری قاطعانه آن ولایت را با وزارت معادن و پترولیم اعلام پیشنهاد نمودند تا وزارت معادن و پترولیم مبنی بر اگاهی دهی از چگونگی پیش رفت و فعالیت های کاری پروژه نامبرده، معلومات دقیق اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی را با مقام ولایت لوگر شریک سازند.

والی محترم لوگر همچنان پیشنهاد نمودند تا به منظور حفظ آثار باستانی بدست آمده از ساحه معدن مس عینک لوگر ساختمان موزیم آثار باستانی اعمار گردد.

 

محترمه غزال حبیب یار صافی سرپرست وزارت معادن و پترولیم پس از استماع پیشنهادات والی محترم لوگر به مسوول اداره پروژه مس عینک هدایت دادند تا از طریق ریاست معادن ولایت لوگر معلومات کافی را در رابطه به معدن مس عینک و چگونگی پیشرفت کار پروژه در اختیار مقام آن ولایت قراردهند. همچنان مسوول پروژه مس عینک موظف گردید تا در جلسات اداری مقام ولایت لوگر جهت شریک ساختن معلومات مس عینک حضور فعال داشته باشد.

بیشتر بخوانید  افشاگری روسیه: داعش در افغانستان توسط امریکا و بریتانیا ساخته شد

 

درین دیدار دو طرف بالای مشکلات ریاست معادن ولایت لوگر و سرپرست بودن آن ریاست بحث نموده تصمیم گرفته شد تا بزودی ریاست معادن ولایت لوگر از طریق برنامه CBR به اعلان و نفر مسوول آن تعین گردد.

 

در اخیر توافق بعمل آمد تا در هماهنگی و همبستگی لازم جهت پیشبرد منظم امور معدن مس عینک لوگر ادارات ذیدخل که شامل وزارت معادن و پترولیم، وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، اداره محترم اراضی، ولایت محترم لوگر و شرکت چینایی MCC تفاهم نامه کاری به امضا رسانند تا در چارچوب آن مسوولیت های کاری ادارات مربوطه واضح و مشخص درج و مورد اجرا قرار گیرد.

همرسانی کنید!