27 عقرب 1395 - همه اخبار, سياسی

دیدار سرپرست ستره محکمه با سفیر کانادا مقیم کابل

دیدار سرپرست ستره محکمه با سفیر کانادا مقیم کابل

آریانا نیوز: دوکتور عبدالملک کاموی سرپرست ستره محکمه روز گذشته با آقای کینت نیفلد سفیر کشور کانادا مقیم کابل دیدار کرد.

درین ملاقات نخست سرپرست ستره محکمه حضور سفیر کانادا به مقر ستره محکمه را خوش امدید گفته ضمن یاد آوری از روابط و مناسبات تاریخی میان هردو کشور دوست ، نقش همکاری های مادی و تخنیکی ان کشوررابه افغانستان ومنجمله قوه قضائیه که طی سالهای متمادی از طریق پروژه سیدا در راستای ارتقای ظرفیت  و اموزشهای قضایی و تهیه وترتیب کتاب رهنما برای قضات صورت گرفته و منبع  خوب حقوقی و قانونی میتواند باشد ،  ستود و اظهار امید واری کرد تا همکاری های دوجانبه قضایی گسترش یافته و کمک ها کماکان ادامه یابند .

 

بعداً سفیر کانادا اظهار داشت که به افغانستان با یک پیام  واضح که ادامه کمک ها است  آمده ام و بدون شک ستره محکمه نهاد مهم است وکشورکانادا علاقه دارد  تا باقوه قضائیه  در عرصه های مختلف مادی و تخنیکی همکاری نماید و من علاقمند اگاهی از پیشرفت های قوه قضائیه در زمینه ریفورم و اصلاحات قضایی ونیز فعالیتها درعرصه مبارزه با خشونت علیه زن و فساد اداری هستم .

 

متعاقباً سرپرست ستره محکمه  پیرامون پروسه اصلاحات و بازنگری ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه که به اثرآن  محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن و دیوان استینافی ان درسطح کابل و همچنان دیوان فرجامی درسطح ستره محکمه فعال گردیده ، صحبت نموده ودرعرصه مبارزه با فساد اداری توضیح داد که ستره محکمه نه تنها  مبارزه جدی علیه فساد اداری در صفوف قوه قضائیه راانجام داده بلکه رسیده گی قضایا در محاکم جرایم ناشی ازفـــساد اداری را تسریع بخشیده ونیز به هــــدف رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری ، محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری راایجاد نمود که کار این محاکم عملاً اغاز گردیده است  ،

بیشتر بخوانید  اعلامیه‌ ارگ تحت کنترول طالبان درباره ریشه کن شدن بیماری پولیو در افغانستان

 

به همین ترتیب سرپرست ستره محکمه اولویت های مهم قوه قضائیه را که بر ارتقای ظرفیت ، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری ،  تامین امنیت محاکم و قضات ، ارتقای سطح بازپرسی از فعالیت های محاکم  و تحکیم زیر بنا ها است  ، برشمرده ، علاوه کرد که  کمک های مادی و تخنیکی جا معه بین المللی منجمله تداوم همکاری های کشور دوست کانادا میتواند  مارا به حصول اهداف اساسی وکلیدی ما نزدیکتر سازد .

 

طرفین درین ملاقات همچنان برضرورت همکاری های دوجانبه قضایی  تاکید کرده  و نیز بر ایجاد یک کمیته  مشترک که بتواند همکاری ها را متناسب به نیازمندیها در ساحات مورد علاقه دوطرف تشخیص دهد ، توافق نمودند .

همرسانی کنید!