جزییات دیدار رییس جمهور غنی با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان

جزییات دیدار رییس جمهور غنی با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان

آریانا نیوز: محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، دیدار نمود…

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دوجانب روی موضوعات مربوط به مهاجرین افغان و بیجاشدگان داخلی در اثر جنگ ها، صحبت کردند.

به نقل از ارگ، همچنان در خصوص پروسه صلح، برگشت دواطلبانۀ مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان پس از برقراری صلح و برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیده گی به بیجاشدگان صحبت نمودند.

رییس جمهور در مورد پلان انکشافی افغانستان که یک بخش مهم آن صلح سازی، مارکیت سازی و انکشاف کشور و همچنان فراهم نمودن فرصت های شغلی برای عودت کنندکان است، معلومات ارائه کرد.

به همین ترتیب رییس جمهور غنی و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در رابطه به پروسۀ صلح و تعهدات دولت افغانستان برای برقراری صلح، صحبت نمودند و تاکید گردید که تامین صلح و ختم جنگ و خشونت طالبان باعث خواهد شد که مردم از خانه و کاشانۀ شان مجبور به مهاجرت نشوند.

در این دیدار رییس جمهور در مورد افغان های مقیم سایر کشورهای جهان نیز صحبت نمود و از آنان بحیث یک سرمایه بشری که می تواند در رشد اقتصادی افغانستان ممد واقع شوند، یادآوری کرد. وی تاکید نمود که این استعدادها و متخصصین می توانند در انکشاف و پیشرفت افغانستان سهم ارزنده را ایفا کنند.

رییس جمهور بر اتصال منطقوی، گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی افغانستان در منطقه تاکید نمود و افزود که این تلاش ها فرصت را برای ختم جنگ و برگشت مهاجرین افغان به وطن، فراهم می سازد.

بیشتر بخوانید  ادعای دونالد ترمپ درباره آینده روابط طالبان و امریکا

رییس جمهور غنی گفت که توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجاشدگان یکی از برنامه های بزرگ حکومت افغانستان است. وی ضمن ابراز امتنان از کمک های جامعه بین المللی در حمایت از عودت کنندگان، گفت که نیاز است تا این کمک ها ادامه یابد.

در این دیدار رییس جمهور بر ختم جنگ که عامل اصلی مهاجرت و بیجا شدن هموطنان ما می شود، تاکید ورزید و گفت که جنگ باید خاتمه پیدا کند و طالبان از فرصت صلح که به وجود آمده، استفاده نمایند تا در کشور ما صلح برقرار شود، هیچ افغان مجبور به ترک وطن نگردد و در غربت و وضعیت اسفبار در خارج از کشور بسر نبرد، زیرا عزت هر افغان برای ما مهم می باشد.

رییس جمهور روی ادغام مجدد جنگجویان طالب که شامل پلان صلح سازی دولت افغانستان است، نیز صحبت کرده، گفت که با برقراری صلح، دولت افغانستان آمادگی این را دارد که یک تعداد زیادی از جنگجویان و اعضای فامیل طالبان را در چرخ اقتصادی جامعه شامل سازد.

وی افزود: هدف این است که جنگجویان طالب به زندگی عادی رو بیاورند و کاریابی و ارائه خدمات از بخش های دیگر صلح سازی است که حکومت افغانستان روی آن به شدت کار می کند.

 

همرسانی کنید!