11 حمل 1392 - همه اخبار

دیدار رییس جمهور کرزی با با امیر قطر

دیدار رییس جمهور کرزی با با امیر قطر

دیدار رییس جمهور کرزی با با امیر قطر

رييس جمهور کرزی امروز با امير قطر در شهر دوحه گفت و گو کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری دولتی قطر گزارش داده که حامد کرزی روی مسايل مورد علاقهء دو طرف با شيخ حمد بن خليفه الثانی صحبت کرده است.

اما جزئيات بيشتر درين مورد ارايه نشده است.

هدف عمدهء مسافرت دو روزهء رييس جمهور کشورمان به قطر بحث و توافق روی طرح های محکم به هدف ايجاد دفتر برای طالبان خوانده شده است.

در گذشته، رييس جمهور کرزی با ايجاد دفتر برای طالبان در قطر مخالفت می کرد، زيرا نگران بود که مبادا چنين کاری حکومت به رهبريش را منزوی بسازد و طالبان مستقيماً وارد گفت و گو ها با مقام های امريکايی شوند.

به همين ترتيب، طالبان هم هر گونه ارتباط با رييس جمهور کرزی را رد کرده اند.

ذبيح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند به خبرگزاری فرانسه گفته است که ايجاد دفتر صلح در قطر به کرزی ارتباط ندارد و موضوعيست ميان طالبان و حکومت قطر.

سخنگوی رييس جمهور کرزی، ايمل فيضی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف از ايجاد دفتر برای طالبان صرفاً انجام مذاکرات صلح است و بس.

قبلاً، فيضی به خبرگزاری فرانسه گفته بود: اگر می خواهيم برای آوردن صلح در افغانستان گفت و گو کنيم، طرف عمدهء گفت و گو بايد حکومت افغانستان باشد.

از سال 2009 ميلادی به اين طرف، واشنگتن تلاش کرده تا جنگ را در افغانستان از راه مذاکره حل کند، اما هنوز به پيشرفت بزرگ دست نيافته است.

بیشتر بخوانید  استفاده ابزاری پاکستان از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!