6 حمل 1398 - همه اخبار, سياسی

جزییات دیدار رییس‌جمهور غنی با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

جزییات دیدار رییس‌جمهور غنی با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

آریانا نیوز: رییس‌جمهور غنی در دیدار با خانم فدریکا موگرینی از اجندای پنج فقرۀ اتحادیۀ اروپا در زمینۀ همکاری و تقویت دولت‌داری در افغانستان استقبال کرد…

به نقل از ارگ ریاست جمهوری، محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با خانم فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی و نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا که در رأس یک هیأت عالی‌رتبه به کابل آمده بود، دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در مورد صلح، لویه جرگۀ مشورتی صلح، انتخابات و گسترش همکاری و مناسبات میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا، بحث و تبادل نظر نمودند.

سپس هر دو جانب در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند، رییس‌جمهور غنی طی صحبتی ضمن خوش‌آمدید به خانم موگرینی، گفت که شما در جریان پنج سال گذشته، نقش کلیدی در تقویت همه جانبه تحکیم دولت، تقویت پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و کمک های بزرگ اقتصادی به ویژه میزبانی کنفرانس بروکسل را داشتید.

رییس‌جمهور به نمایندگی از مردم افغانستان از همکاری‌های اتحادیۀ اروپا ابراز امتنان کرده، گفت که اجندای اتحادیۀ اروپا ثبات، ختم جنگ و پیشرفت در جهان است. وی افزود که برای آینده افغانستان یک فرصت عظیم وجود دارد و آن این است که به بحران های چهل ساله نقطۀ پایان گذاشته شود.

وی ضمن استقبال از حمایت اتحادیۀ اروپا در برگزاری انتخابات در مطابقت به قانون اساسی افغانستان، گفت که صلح و پایان جنگ فرصتی است که مردم در آن شامل باشند و لویه جرگه مشورتی این فرصت را به مردم افغانستان می دهد که آینده خود را به گونه آزاد و اساسی، خود شان رقم بزنند.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت خارجه طالبان در واکنش به ساخت شهرک‌های جدید توسط اسراییل در فلسطین

رییس جمهور از اجندای پنج فقرۀ اتحادیۀ اروپا در همکاری و تقویت دولت داری در افغانستان از صمیم قلب تشکر نموده، گفت که مبنای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد دیدگاه مشترک با همکاران و تغییر دیدگاه بی‌طرف به مثبت و دیدگاه منفی به بی‌طرف و مثبت می‌باشد.

رییس جمهور خاطرنشان کرد که افغانستان در قلب آسیا قرا دارد تا قلب آسیا ثبات نداشته باشد، پروسۀ بزرگ تحول که در آسیا روی دست است، انجام شده نمی تواند. بنابرین انگیزه ها از منفی به مثبت تحول کند و تعهد اتحادیه اروپا که پروژه های بزرگ ارتباط منطقوی را تمویل و کمک می کند، یک قدم بزرگ در تغییر انگیزه است.

رییس جمهور غنی گفت که ملت افغانستان یک ملت آزاد است و آزادی ما از همه چیز دیگر برای ما ارزشمند می باشد و ثباتی را که در چهل سال گذشته می خواستیم باید نتیجه قانونمندی و حاکمیت قانون باشد، زیرا تنها از طریق حاکمیت قانون و سهم وسیع تمام مردم افغانستان به ویژه زنان، ثبات به وجود می آید.

رییس جمهور گفت: ثباتی که از راه گلوله، زور و تهدید بیاید، ثبات نیست، بلکه فصل آغاز یک ناآرامی دیگر است. وی افزود: افغانستان از خشونتی رنج می برد که محصول تنها شرایط داخلی نیست، بلکه محصول شرایط بین المللی و منطقوی است و ضرور می باشد که ما هر بُعد این مسئله را به دقت مدنظر بگیریم و راه حل واضح را پیشنهاد کنیم که پیشنهاد کرده ایم.

رییس جمهور مهمترین مسئله را وحدت ملی، ایجاد اجماع سیاسی و پیدا کردن راه حل سیاسی برای جنگ دانسته، گفت که امروز صلح به یک گفتمان ملی افغان ها تبدیل شده و این گفتمان ادامه می یابد و در چارچوب بحثی که در لویه جرگه مشورتی صورت خواهد گرفت، اقدامات بعدی ما انجام می شود.

بیشتر بخوانید  هشدار برنامه جهانی غذا از وقوع بحران امنیت غذایی در افغانستان

رییس جمهور در اخیر سخنانش از مسوول سیاست خارجی و نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا خواست که در نشست سوم پروسۀ کابل با دولت افغانستان همکاری همه جانبه نموده تا اهداف مشترک ما که مبدل کردن یک دنیای غیر مطمئن و مبهم به یک دنیای با ثبات و مطمئن برای آینده است، عملی گردد.

سپس خانم فدریکا موگرینی صحبت کرده گفت: سال های قبل که من به افغانستان آمده بودم، از صلح حرف زده نمی شد، اما امروز افغانستان در یک مرحله حساس تاریخ قرار دارد و صلح به یک بحث اصلی مبدل گردیده است، این نتیجه ابتکار شجاعانۀ رئیس جمهور غنی بوده و اینکه بحث صلح جدی شده است، دیدگاه رئیس جمهور می باشد.

خانم موگرینی گفت: زمان آن رسیده که تمام افغان ها آیندۀ شان و سرنوشت صلح را به دست بگیرند. وی افزود که اتحادیۀ اروپا در موارد همچون آتش‌بس قبول شده توسط طالبان و آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان، ایجاد تیم مذاکراتی همه‌شمول که از تمام اقشار جامعه نمایندگی کند، به شمول نمایندۀ زنان، حفظ و تقویت دستآوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ۱۸ سال گذشته به ویژه دستآوردها در خصوص حقوق زنان، دختران، اطفال و اقلیت ها در کنار افغانستان قرار دارد.

مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت که ما به صورت دوامدار با امریکا، فدراتیف روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه و سایر همکاران بین المللی در مورد صلح افغانستان صحبت کردیم و دیروز با رهبری پاکستان بحث های مفصل داشتیم که در یک اعلامیه مشترک نیز به نشر رسید و پاکستان از آغاز مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان حمایت کامل خویش را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید  تاکید رییس جمهور پیشین بر پایان محدودیت ها علیه دختران و زنان در افغانستان

خانم فدریکا موگرینی در اخیر سخنانش گفت که صلح در افغانستان برای این کشور، منطقه و اروپا مهم است و یگانه اجندای ما در افغانستان، تحکیم دولت‌داری و همچنان برقراری صلح، امنیت و انکشاف این کشور است.

همرسانی کنید!