11 اسد 1395 - همه اخبار

دیدار رئیس ستره محکمه با سفیر تاجکستان

دیدار رئیس ستره محکمه با سفیر تاجکستان

آریانا نیوز: سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه وجود مناسبات نیک و وجوه مشترک میان دو کشور برادرو مسلمان را عامل مهم تحکیم روابط دانست.

 

قانونپوه سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه روز گذشته دردفترکارش با ښــاغلی شرف الدین امام سفیرکبیر جمهوری تاجکستان مقیم کابل ملاقات به عمل اورد .

نخست سفیر تاجکستان از فراهم آوری زمینه این ملاقات اظهار امتنان نموده ،افزود که هردو کشور برادر و همسایه دارای روابط تاریخی و اشتراکات مشترک اسلامی وفرهنگی بوده ورسالت ما این است تا این پیوند ها را تقویت بخشیم که بدون شک من منحیث سفیرتاجکستان با تمامی توان زمینه توسعه و انکشاف مزید این روابط را میسرخواهم کرد ، موصوف بعداً از تفاهم نامه استرداد محکومین میان تاجکستان وافغانستان یاد آوری نموده ، تاخیروالتوا ی بررسی قضایا درمراحل کشف وتحقیق را ازچالشهای فرا راه تطبیق تفاهم نامه دانسته و ضمن پلان برخی ازمشکلات در ساحه مسایل احوال شخصیه باشنده گان هردو کشور، خواستار حل قانونمند این معضلات گردید .

بعداً رییس ستره محکمه وجود مناسبات نیک و وجوه مشترک میان دو کشور برادرو مسلمان را عامل مهم تحکیم روابط دانسته و افزود که محاکم افغانستان دررسیده گی به همه قضایا منجمله قضایای مربوط به اتباع ان کشور کمال سرعت را بخرچ داده و سعی میورزند تا درمواعد معینه قانونی به حل و فصل آنها بپردازند باانهم ستره محکمه حاضر است تا تمامی پیشنهادات جانب تاجکستان در زمینه را مورد غور قرار دهد .

رییس ستره محکمه به همین گونه به منظور ایجاد روابط بهتر میان نهاد های قضایی هردو کشور پیشنهاد کرد تا روی موافقتنامه همکاری های قضایی دولتین کار شود که بدون شک سهولت های بهتری را در روابط قضایی و تطبیق درست تفاهم نامه ها ایجاد نماید.
آغاز کار پروژه های انکشافی در غور

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!