7 اسد 1395 - همه اخبار

دیدار رئیس ستره محکمه با سفیر اتحادیه اروپا

دیدار رئیس ستره محکمه با سفیر اتحادیه اروپا

آریانا نیوز: رئیس ستره محکمه درین ملاقات از سفیر اتحادیه اروپا خواست تا کمک های جامعه بین المللی را درحمایت از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری هماهنگ نماید.

 

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه روز گذشته در دفترکارشان  با آقای فرانس میخائیل میلبین  سفیر اتحادیه اروپا درکابل ملاقات بعمل آورد .

 

دراغاز آقای میلبین از فرمان اخیر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه بافساد اداری استقبال نموده افزود که این امر فرصت و امکان آن را میسر مینماید تا تمامی نهاد های عدلی و قضایی درهماهنگی و همکاری نزدیک باهم  قضایای ناشی از فساد اداری را  به گونه جدی رسیده گی نموده  و نگرانی های ملی و بین  المللی را درزمینه کاهش  بخشند .

 

وی همچنان افزود که اتحادیه اروپا ازین  اقدام  حمایت  مینماید وخواستار فعالیت عملی این مرکز میباشد.

 

بعداً  رئیس ستره محکمه ضمن صحبتی گفت  که جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به نگرانی های ملی و بین المللی  نسبت به زیانها و اضرار این پدیده مضحک ، موضوع را دراولویت کاری  قرارداده و تصمیم به ایجاد مرکزعدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری گرفت تا فعالیت همه نهاد های کشفی ، تحقیقی و قضایی درامر مبارزه با فساد اداری منسجم گردد .

 

رئیس ستره محکمه همچنان اضافه کرد : با صدور فرمان ریاست جمهوری ، ستره محکمه  صلاحیت های موضوعی محاکم ابتدائیه و استیناف مبارزه با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی را  درمطابقت به قانون تشکیل و صلا حیت قوه قضائیه تشخیص نموده  و همچنان به منظورتعیین و جابجایی قضات محاکم این مرکز طرز العمل تعیین و تزکیه قضات  را مورد تصویب قرار داد  بدین معنی که تمامی اقدامات به خاطر فعالیت عملی مرکز  اجرا گردیده و قرار است فعالیت آن بعدازصدور فرمان مقام عالی ریاست جمهوری مبنی برمنظوری تعیین مسئولین ان اغاز شود .

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت امور خارجه طالبان به اظهارات اخیر مقامات روسیه

 

رئیس ستره محکمه با توجه به علاقمندی سفیر اتحادیه اروپا درمورد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه بافساد اداری که ازجا نب مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده و در راس ان جلالتماب رئیس جمهور قرار دارد ، افزود که فعالیت عملی آن  با تصویب برنامه عمل کاری دراولین جلسه شورا دریکی دو روز آینده اغاز میابد که نقش آن  درزمینه تامین حاکمیت قانون و عدالت مفید وموثر تلقی میگردد .

رئیس ستره محکمه دراخیر ملاقات از سفیر اتحادیه اروپا خواست تا کمک های جامعه بین المللی را درحمایت از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری هماهنگ نماید تا مرکز بتواند با رفع نیازمندیهای مادی ، تخنیکی و تجهیزاتی وظایفش را هرچی بهترو موثرتر ایفا نماید .

همرسانی کنید!