7 حمل 1396 - همه اخبار, سياسی

دیدار داکتر نصیر احمد اندیشه با سفیر جدید التقرر اندونیزیا مقیم کابل

رچمان

آریانا نیوز: در آغاز این دیدار، معین وزارت امور خارجه آقای رچمان را خوش آمدید گفته و با ابراز امتنان از کمک و همکاری های جمهوری اندونیزیا با افغانستان در مقاطع مختلف، گسترش روابط میان دو کشور را ارزنده خواند.

داکتر اندیشه با اشاره به تجربه توسعه و پیشرفت های کشور اندونیزیا در عرصه های مختلف، استفاده از این تجارب را برای پیشرفت و ترقی افغانستان مهم و ارزنده تلقی کرد.

 

سپس، آقای عارف رچمان، سفیر جمهوری اندونیزیا از تعهد دوامدار کشورش در راستای همکاری با افغانستان در عرصه های مختلف اطمینان داده و برای افغانستان آینده مرفه و با ثبات آرزو نمود.

 

سفیر جدید اندونیزیا تأکید کرد که در دوره مأموریت خویش، در راستای گسترش بیشتر روابط کشورش با افغانستان، تلاش و همکاری جدی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  جزییات تمدید مهلت اقامت پناهجویان افغان در پاکستان
همرسانی کنید!