11 عقرب 1395 - همه اخبار

دیدار حکیمی با والی زابل

دیدار حکیمی با والی زابل

آریانا نیوز: روز گذشته وزیر مالیه با والی زابل در دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که شماری از نماینده گان شورای ولایتی و بزرگان قومی نیز اشتراک داشتند،  در رابطه به مصرف بودجه، تطبیق پروژه های انکشافی، ایجاد اداره گمرکی در این ولایت اعمار و بازسازی سرکها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

وزیر مالیه از والی محترم ولایت زابل تقاضا نمود تا نیازمندیها و اولویت های این ولایت را مشخص سازد و بعد از تعقیب آن با ادارات ذیدخل با وزارت مالیه شریک نماید تا در بودجه ملی سال جاری برای آن امکانات مالی درنظر گرفته شود.همچنان وزیر مالیه به والی زابل اطمینان داد تا در آینده نزدیک جهت بازدید از پروژه های انکشافی  و وضعیت اقتصادی به این ولایت سفر خواهد نمود.

 

قابل تذکر است وزیر مالیه با والیان ولایت های کشور دیدار مینماید تا مشکلات و پیشنهادات شان را از نزدیک استماع نموده و با درنظرداشت امکانات و قانون به آن راه حل جستجو گردد.

بیشتر بخوانید  گزارش نگران‌کننده‌ سازمان ملل درباره مصرف مواد مخدر در افغانستان
همرسانی کنید!