29 سرطان 1395 - همه اخبار

دیدار تاج محمد جاهد با سفیرکشورفرانسه

دیدار تاج محمد جاهد با سفیرکشورفرانسه

آریانا نیوز: سفیرکشورفرانسه درین دیدار گفت که کشورفرانسه به تمامی تعهدات اش مبنی برادامه همکاری های خود درجهت آموزش ومشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان پابند است.

 

درین ملاقات وزیرامورداخله ازکمک وهمکاری دولت ومردم فرانسه  درجریان 15 سال گذشته درجهت تقویت وآموزش نیروهای امنیتی اظهارسپاس کرده گفت ، کشورفرانسه درکنارجامعه جهانی ازتمامی برنامه های کاری دولت افغانستان به ویژه دربخش امنیتی حمایت نموده است.

 

وزیرامورداخله افزود که پولیس ملی افغانستان نسبت به زمان گذشته مسلکی تروآموزش دیده گردیده و درجهت تامین امنیت سراسری درکشورآمادگی کامل دارد.

 

درهمین حال سفیرکشورفرانسه با اظهارخرسندی ازانکشافات وپیشرفت های که دربخش آموزش ومسلکی سازی پولیس افغانستان صورت گرفته گفت که کشورفرانسه به تمامی تعهدات اش مبنی برادامه همکاری های خود درجهت آموزش ومشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان پابند بوده ودرآینده نیزدراین راستا نیروهای امنیتی افغانستان را کمک وهمکاری خواهند نمود.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان صحی جهان درباره میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان
همرسانی کنید!